garantiert_suedtirol_apfel_speck_kaese

Nejdůležitější ingredience? Kvalita.

logo-apfel-de
Jihotyrolská jablka CHZO
MAXIMÁLNÍ KVALITA, ZARUČENÁ A CERTIFIKOVANÁ
Od roku 2005 Evropská unie udělila označení CHZO celkem 13 odrůdám Jihotyrolských jablek: jablka rostoucí v největším ovocném sadu Evropy jsou jedinečná jak po stránce chuti, tak po stránce kvality. Tato jablka jsou 2 000 hodin ročně vystavena slunci, ochlazována horským vzduchem a pěstována přirozeným způsobem v jedné z rodinných ovocnářských farem, kterých je 
v Jižním Tyrolsku více než 7 000. Proto jsou jablka tak šťavnatá a voňavá, po jejich kontrole nezávislým kontrolním orgánem je jim udělováno označení Jihotyrolská jablka CHZO. Záruka původu a přirozené maximální kvality.
 
logo-speck
Jihotyrolský špek CHZO
ZARUČENÁ A KONTROLOVANÁ KVALITA
Pro udělení označení CHZO musí být špek vyroben v Jižním Tyrolsku za dodržení přesného postupu a musí být během jednotlivých výrobních fází podroben přísným kontrolám a zkouškám: každého z 30 členů Sdružení výrobců Jihotyrolského špeku nejméně dvakrát měsíčně navštíví kontrolní orgán. Jihotyrolský špek získá od Evropské unie označení CHZO pouze:

• pokud je vyroben z libové vepřové kýty
• pokud je naložen v suché směsi koření, jejíž složení je tajné a u každého výrobce jiné
• pokud je k uzení použito dřevo s nízkým obsahem pryskyřice a teplota nepřesahuje 20 °C
• pokud je doba zrání minimálně 22 týdnů
• pokud je obsah soli v hotovém výrobku nižší než 5%

 

 
logo-stiflser
Sýr Stelvio CHOP
Původ, sledovatelnost a kvalita certifikované označením CHOP
Sýr Stelvio CHOP je vyráběn pouze z mléka krav, které se pasou v Jižním Tyrolsku. Musí být zpracován vždy nejpozději do 48 hodin od nadojení a pouze tradičními metodami. Výrobní postup je velmi přísný a vyžaduje dodržování přesných pravidel. Celý výrobní proces je provázen neustálými kontrolami kvality, počínaje mlékem použitým pro výrobu a konče zkouškou stupně zrání.

Sýr Stelvio si zaslouží evropské označení CHOP pouze:
• pokud je vyroben ze syřidla z telecích žaludků s přidáním kultivovaných kvasinek
• pokud je dvakrát týdně obracen a omýván solným roztokem a mikroflóra odpovídá přesnému složení
• pokud zraje na dřevěných prknech nejméně 62 dnů