garantiertsuedtirol-bauer

Záruka kvality

Kvalitou našich výrobků jsme si u nás v Jižním Tyrolsku/Südtirol naprosto jistí: naše produkty jsou pěstovány a zpracovávány podle starodávných tradic. Proto jsou tak výjimečné.

Ručí za to i Evropská unie, která uznává a chrání kvalitu a výjimečnou chuť jihotyrolských jablek, jihotyrolského špeku a sýru Stelvio prostřednictvím označení CHOP (Chráněné označení původu) a CHZO (Chráněné zeměpisné označení). Udělením těchto označení kvality Evropská unie oceňuje nejlepší výrobky evropských regionů a potvrzuje jejich zeměpisný původ a tradiční způsob produkce. Certifikace CHOP a CHZO jsou pro spotřebitele zárukou, že se na jejich stůl dostanou bezpečné, vysoce kvalitní a čerstvé produkty. Evropská unie toto ocenění udělila Jihotyrolskému špeku CHZO, Jihotyrolským jablkům CHZO a sýru Stelvio CHOP, které nejlépe reprezentují autentickou kvalitu: pro nás pěstitele a výrobce se jedná o to nejlepší ocenění našeho úsilí a práce.

 

gga-cz CH.Z.O.
Chráněné zeměpisné označení

 

Označení Chráněné zeměpisné označení je udělováno zemědělským a potravinářským výrobkům, jejichž charakteristika a kvalita jsou úzce spojeny se zeměpisnou oblastí, ze které pocházejí a jejichž produkce či zpracování je prováděno v přesně vymezené oblasti. Označení CHZO je udělováno pouze výrobkům, u nichž nejméně jedna výrobní fáze probíhá v určité vymezené oblasti. Výrobky CHZO musí přesně splňovat požadavky stanovené přesným výrobním postupem a splnění těchto požadavků musí být certifikováno specifickým kontrolním orgánem.

 

gu-cz CH. O. P.
Chráněné označení původu

 

Chráněné označení původu je označení, které Evropská unie uděluje zemědělským a potravinářským výrobkům, jejichž charakteristika a kvalita jsou úzce spojeny s podmínkami typickými pro určitou oblast, ze které pocházejí.
U těchto výrobků jsou posuzovány jak přirozená charakteristika (základní suroviny, přírodní prostředí, zeměpisná oblast), tak lidská práce (tradiční
a ruční výroba), které se společně podílí na vytváření dokonalých a jedinečných výrobků. Požadavky na výrobu jsou velmi přísné, ale pouze tímto způsobem lze zaručit maximální kvalitu výrobků.


Informace o označení původu